Błogosławiony stan Theta

Błogosławiony stan Theta

Stan Theta to proces głębokiej medytacji tworzącej psychiczne, fizyczne oraz duchowe uzdrowienie. Polega na połączeniu się z energią Miłości Bezwarunkowej Stwórcą Wszystkiego Co Jest oraz byciu obserwatorem zachodzących zmian. W trakcie medytacji, nasze fale mózgowe samoczynnie przechodzą w stan Theta umysłu. Ten stan pozwala kreować wszystko, czego pragniesz oraz błyskawicznie zmieniać otaczającą Cię rzeczywistość.

Fale mózgowe

Wszystko to, co mówimy jest regulowane przez częstotliwości fal mózgowych. Wyróżnia się pięć częstotliwości fal mózgowych: Delta, Theta, Alpha, Beta oraz Gamma. Wymienione fale mózgowe cały czas przepływają, bowiem mózg stale wytwarza fale we wszystkich częstotliwościach. Każda częstotliwość przeważa w konkretnej sytuacji.

Czym jest

Theta?

Theta to stan głębokiej relaksacji uzyskany poprzez pobudzenie fal mózgowych w paśmie Theta. Jest to stan, w którym znajdujemy się podczas hipnozy oraz snu. Fale mózgowe zwalniają wówczas do częstotliwości 4-7 Hz. Fale mózgowe Theta rozumiane są jako nasza podświadomość, która znajduje się pomiędzy naszą świadomością, a podświadomością. W niej znajdują się doznania i wspomnienia. To od nich zależy nasze nastawienie, zachowanie czy schematy poglądów. 

Przebywanie w stanie Theta umożliwia działanie na poziomie podświadomości oraz połączenia się ze Stwórcą Wszystkiego Co Jest. Ten proces pozwala na natychmiastowe uzdrowienie nas lub wybranej osoby. Aktywność fal mózgowych Theta pozytywnie wpływa na:

 • zniwelowanie stresu,

 • zmniejszenie pojawiających się lęków,

 • zsynchronizowanie obydwu półkul mózgowych,

 • zwiększenie aktywności werbalnej i werbalnej IQ,

 • zmniejszenie bólu,

 • stymulację wydzielania endorfin i euforii,

 • wywołanie spontanicznego przypływu kreatywnego myślenia.

Uzdrawiająca moc

Theta Healing

Theta Healing to metoda polegająca na głębokiej medytacji uzdrawiającej, poprzez aktywację fal mózgowych Theta oraz współtworzenie rzeczywistości wraz ze Stwórcą Światła i Miłosci.

W trakcie medytacji następuje połączenie ze Światłem i Miłością Bezwarunkową oraz z naszą podświadomością. W ten sposób, prowadzeni przez Stwórcę, otwieramy się na błogosławioną moc kreowania upragnionego życia. Praktycy tej metody z łatwością dokonują:

 • uzdrowienia oraz zmiany negatywnych przekonań,

 • manifestowania swoich marzeń,

 • rozmowy ze swoimi aniołami stróżami,

 • czytania przyszłości,

 • intuicyjnego skanowania ciała,

 • aktywacji DNA,

oraz wielu innych wspaniałych procesów. 

Kto może korzystać

z mocy Theta Healing?

Każdy z nas! Technika ta opiera się na podstawowym systemie przekonań. Nie jest zależna od wieku, rasy, płci, wyznania, koloru skóry, czy religii. Co więcej, metoda Theta Healing nie ma przynależności religijnych. 

Stwórca ma wiele imion. Może być to Bóg, Jezus, Bogini, Budda, Yahwe czy inne. Wybrane imię kierowane jest do Siódmego Planu Egzystencji oraz Twórczej Energii Wszystkiego Co Jest. 

Jak wejść

w stan Theta?

Poprzez Stwórcę Wszystkiego Co Jest, dokonuje się natychmiastowe uzdrowienie. Jest to energia czystej i bezwarunkowej miłości. To Stwórca dokonuje uzdrowienia, a my jesteśmy tylko świadkami tego procesu. 

Współtworzenie i bycie świadkiem

Theta Healing to akt obserwacji, który wpływa na ostateczny wynik medytacji. Bowiem, stan Theta jest połączeniem mechaniki kwantowej oraz sztuki wizualizacji. Mozna się tego nauczyć, by dokonanie zmian było możliwe. Gdy jesteśmy świadkami zachodzącego procesu, uzdrowienie szybko się dokonuje i urzeczywistnia. Poprzez dar współtworzenia wraz z Stwórcą, możemy uzdrawiać siebie oraz innych. Kiedy współdziałamy, jesteśmy w stanie Theta. Dlatego bardzo ważne jest rozwijanie umiejętności wizualizacyjnych. 

Nasz mózg jest jak mięsień – im więcej go rozwijamy, tym lepsze otrzymujemy wyniki. Im częściej łączymy się ze Stwórcą w stanie Theta, tym lepsi stajemy się w uzdrawianiu i byciu świadkiem tych niezwykłych procesów. 

Słowa i myśli stają się rzeczywistością

Uzdrawianie oraz wszystkie odczyty w stanie Theta, oparte są na kierowaniu oraz koncentrowaniu naszych myśli. Aby świadomie kierować naszymi działaniami, musimy nauczyć się Tworzyć pozytywne wypowiedzenia, a negatywne wyeliminować.  

Wypowiedziane słowa na głos oraz te w formie myśli, mają niezwykły wpływ na nasze codzienne życie. Jeśli dane stwierdzenie jest wypowiedziane dostateczną ilość razy, to staje się ono rzeczywistością. 

Jakie słowa i myślokształty pojawiają się w Twoich schematach? Co one znaczą dla Ciebie? Może blokują Cię przed rozwojem i podejmowaniem nowych kroków. Warto jest być świadomym każdej myśli, czy wypowiedzi. 

Zmysły parapsychiczne

Energia elektryczna fal mózgowych jest bezpośrednio połączona ze zmysłami parapsychicznymi. Będąc w głębokim stanie medytacyjnym Theta, zostają aktywowane zmysły intuicyjne.

Do zmysłów parapsychicznych zalicza się: empatię, jasnowidzenie, jasnosłyszenie oraz jasnowiedzenie. Są to zdolności intuicyjne pozwalające dokonywać wglądów duchowych i na poznanie prawdy o sobie samym innych ludziach i otaczającym świecie.

Błogosławiony

stan Theta

Każdy z nas może korzystać z nieograniczonych możliwości stanu Theta. Procedury podstawowych technik czytania oraz uzdrawiania metodą Theta Healing są niezwykle proste i dostępne dla każdego człowieka. Należy rozpocząć od rozwoju potencjału wizualizacji oraz zdolności intuicyjnych.

Jako osoba praktykująca metodę Theta Healing rozwiniesz zdolność kreowania manifestacji mocą wypowiedzianego słowa oraz formowanej myśli. Będąc w stanie Theta łączymy się nie tylko z naszą iskrą boskości, ale również ze Stwórcą Wszystkiego Co Jest. Słowa wypowiedziane w medytacyjnym stanie Theta, przynoszą natychmiastowe spełnienie naszych pragnień.

Korzystając z głębokiego stanu Theta rozwijamy intuicję, a jednocześnie nasze myśli, słowa oraz schematy poglądów otrzymują  błogosławioną moc do zmiany naszego życia na lepsze. 

Życzę Ci łatwej i szybkiej zmiany negatywnych przekonań oraz pozytywnego myślenia w kreowaniu obfitej rzeczywistości. Wszyscy zasługujemy na to, co najlepsze!

Jeśli pragniesz transformacji swojego życia poprzez tworzenie świadomych i pozytywnych myśli, a jednocześnie usuwając negatywne przekonania, to zapraszam Cię na jeden z kursów Theta Healing.

Zachęcam Cię

także do przeprowadzenia wewnętrznej refleksji:

 1. O czym marzysz? Czego pragniesz w swoim życiu?

 2. W jaki sposób tworzysz manifestacje? Jakich słów używasz?

 3. Jak często przebywasz w stanie medytacji?

 4. Czy wykorzystujesz zmysły parapsychiczne do kreowania rzeczywistości?

 5. Spróbuj wejść w stan Theta, połącz się z boską energią Stwórcy Wszystkiego Co Jest. Co widzisz lub słyszysz?

 6. Nie tylko mów, proś, pytaj, ale wsłuchuj się, w ciszy twojego umysłu znajdziesz odpowiedzi.

Powodzenia w transformacji spełnionego życia!

Podziel się

z Przyjaciółmi

Kontakt

KATARZYNA

SZAFRANEK

Certyfikowny Nauczyciel
i Terapeuta ThetaHealing®

Wybierz swoją walutę