Modlitwa Sercem
mówiona czyni Cuda

Modlitwa Sercem
mówiona czyni Cuda

Modlitwy

"Modlić się nie oznacza domagać się czegoś od Boga, lecz ufać, że wie co dla nas najlepsze, oraz, że to co najlepsze stanie się i taką ufność pokładać w samym sobie. Ufność wobec samego siebie, czy też Boga to jedno."

Modlitwa od zawsze obecna była w moim życiu, odkąd tylko pamiętam. Od 20 lat zapisywałam do mojego dzienniczka modlitwy, które pochodziły z różnych książek i czasopism. Słowa niektórych modlitw same spłynęły do mnie. Dzielę się z Tobą niektórymi z nich. Niech służą Twojemu najwyższemu dobru. Módl się sercem, a zauważysz cuda w swoim życiu.
Katarzyna Szafranek

Modlitwa o pracę i cel życiowy

Umiłowany Boże, Stwórco Wszystkiego Co Jest dziękuję Ci za moje życie, dziękuję Ci za to, kim jestem i dziękuję ci za to, kim mogę się stać. Dziękuję Ci za talenty i zdolności, jakimi mnie obdarzyłeś. Objaw mi Boże cel mojego życia i Twój Boski Plan jaki wobec mnie masz. Proszę Cię, abym miał/a taką pracę (biznes, firmę), w której dla najwyższego dobra wszystkich ludzi będę mógł/a wykorzystać moją wiedzę, umiejętności i talenty dane od Ciebie. Pragnę, aby ta praca przyniosła mi radość, spełnienie, satysfakcję i godne wynagrodzenie. Abym była niezależna finansowo. Abym w pełni mógł/a realizować się w świecie i godnie żyć na tej ziemi. Wierzę i wiem, że wszystko to, o co Cię proszę Dobry Boże w tej modlitwie zgodnie z Twoją wolą i w moim Boskim czasie stanie się. Dziękuję, że to się już dokonało w moim życiu. Amen.

Modlitwa poranna

Dziś i zawsze wola Boga prowadzi mnie przez życie. Wszystko dzisiaj toczy się, by pracować dla mojego dobra. Zaczyna się nowy cudowny dzień, taki dzień nigdy się nie powtórzy. Kieruje mną Bóg i cokolwiek uczynię obróci się na moją korzyść. Otacza mnie, otula ochrania Boska miłość, a ja dążę ku światłu. Ilekroć odbiegam myślami od tego, co dobre i konstruktywne natychmiast powracam do tego, co piękne i dobre. Jestem duchowym i psychicznym magnesem przyciągającym wszelkie błogosławieństwa i dobrodziejstwa. Wszystkie dzisiejsze przedsięwzięcia zakończą się wspaniałym sukcesem. Przez cały dzień na pewno będę szczęśliwa. Dzisiaj wybieram szczęście. Dzisiaj wybieram sukces. Dzisiaj wybieram słuszne postępowanie. Dzisiaj wybieram spokój. Wybieram na cały dzisiejszy dzień radość, miłość, dobro. Joseph Murphy "Potęga Podświadomości"

Modlitwa Miłości

Miłość płynie swobodnie w całym Wszechświecie. Miłość płynie ode mnie do ciebie i od ciebie do mnie. Jestem przepełniona najważniejszą miłością w życiu, miłością Wszechświata, poniewaz jestem częścią Wszechświata. Wszechświat kocha mnie ,a ja kocham cały Świat i kocham ciebie. Ja kocham ciebie, a ty kochasz mnie. JA JESTEM MIŁOŚCIĄ. Miłość wypełnia całe moje ciało. Miłość wypełnia całą przestrzeń wokół mnie. Ode mnie promieniują cudowne fake światła i miłości i wracają do mnie kilkakrotnie pomnożone. Ja życze sobie, oraz wszystkim najwyższego dobra i w tej właśnie chwili otrzymuję to najwyższe dobro. Ja kocham każdą żywą istotę na tej planecie i w całym Wszechświecie i wszystkim niosę tylko radość. JA JESTEM MIŁOŚCIĄ, A MIŁOŚĆ JEST MNĄ. Wszystkie moje myśli są harmonijne i przepełnione miłością do wszystkich i do ciebie Ode mnie płyną czułe fale miłości i usuwają wszystkie przeszkody na mojej drodze, poniewaz miłość pokonuje wszystko Ja wiem, że ty idziesz do mnie zgodnie z wielkim prawem przyciągania, ja z radością i wdzięcznością przyjmuję cię w swoje objęcia. Ja kocham ciebie, a ty kochasz mnie. Ja jestem miłością. Moje ciało wypełnia miłość. Ode mnie promieniują cudowne fale światła i miłości i wracają do mnie kilkakrotnie pomnożone. Ja ufam najwyższemu i wiecznemu Źródłu Miłości, które zawsze przejawia siebie we wszystkich moich relacjach. Wszystkie moje relacje przepełnione są miłością. Wszystkie osoby, z którymi rozmawiam, i które spotykam czują ode mnie ogromną miłość. Ja jestem miłością. Ja jestem światłem. Ja jestem szczęściem. Ja kocham ciebie, a ty kochasz mnie. Jestem ucieleśnieniem prawdziwej miłości we wszystkich czasach. Ja kocham ciebie, ja kocham siebie. Ja kocham cały Świat. Amen.

Modlitwa ochronna

Boża miłość, Boży pokój, harmonia i mądrość przepływają przez mój umysł i serce. Kocham prawdę i słyszę tylko prawdę i wiem, iż prawdą jest to, że Bóg jest Miłością, że Jego bezwarunkowa miłość otacza mnie, obejmuje i ochrania. Rzeka Bożego pokoju przepływa przez mój umysł, a ja składam podziękowania za mą wolność.

Modlitwa przebaczenia
uzdrawiająca karmę

Boski Stwórco, Ojcze, Matko i Synu w jednym. Jeśli ja, moja rodzina, krewni i przodkowie urazili Ciebie, Twoją rodzinę, krewnych oraz przodków w myślach, słowach, w uczynkach i działaniach, kiedykolwiek od początków stworzenia, aż do dnia dzisiejszego błagam Cię o przebaczenie.. Niech to oczyści, zmyje, uwolni, przetnie wszystkie negatywne wspomnienia blokady, energie, wibracje i przemieni je w czyste światło i miłość… A wszystko się stanie. Dziękuję. To się dokonało. To się dokonało. To się dokonało.

Modlitwa o powodzenie w życiu

Boski spokój przepełnia mój umysł. Boska miłość przepełnia moją duszę. Na wszystkich drogach prowadzi mnie nieskończona inteligencja, która jest we mnie. Napływają do mnie teraz bez przeszkód strumienie boskiego bogactwa, powodzi mi się dobrze. Rozwijam się i wzbogacam duchowo, finansowo i pod każdym względem. Wiem, że prawdy te wnikają w moją podświadomość, wzrastają i urzeczywistniają się w moim życiu. Joseph Murphy "Potęga Podświadomości"

Inwokacja do Boga Najwyższego

Umiłowany Boże, który jesteś Królestwem Miłości i Światłości, łącze się z Twoim poziomem istnienia i proszę opromień mój poziom istnienia. Prowadź i kieruj mną we wszystkim co mnie spotyka. Niech Twoja moc stworzy potrzebne mi dobra, najpierw w twym doskonałym królestwie, a potem spraw aby się to stały rzeczywistością na moim fizycznym poziomie. Wiem, że spływa na mnie twoja miłość, którą przekazuję wszystkim chcącym jej doświadczać. Ufam ci, we wszystkich moich decyzjach. Niech się dzieje według woli Twojej. Amen

Modlitwa o Obfitość Finansową

Dobry Boże proszę prowadź mnie swoją mądrością, abym osiągnęła doskonałość w materii. Naucz mnie prawidłowo gospodarować pieniędzmi, aby zawsze otaczała mnie obfitość wszelkiego dobra. Pomóż mi uziemić moją energię tak, abym każdego dnia zarabiała satysfakcjonujące mnie ilości pieniędzy. Proszę Cię, pobłogosław mnie obfitością finansową, abym zrealizowała wszystkie swoje marzenia o … Prowadź mnie proszę do finansowej niezależności. Pomóż mi, proszę, zarabiać takie ilości pieniędzy, abym mogła sama o sobie stanowić, sama decydować o jakości swojego życia i o swojej pracy. Pobłogosław mnie swobodą dokonywania wyboru i pracą w takim zawodzie, która będzie dawać mi satysfakcję i spełnienie. Naucz mnie proszę tego, co jest dla mnie dobre dla dobra mojego rozwoju i dla najwyższego dobra mojego i innych ludzi. Amen

Modlitwa za Dzieci

Odwoływanie przekleństw,
negatywnych myśli i projekcji.

Panie Boże z otwartością serca, z wiarą i ufnością powierzam tobie opiekę nad moimi dziećmi. Niechaj rosną w zdrowiu, szczęściu i spełnieniu, rozwijając swoje potencjały, talenty i zdolności jakimi je obdarzyłeś. Niechaj przyczyni się to dla ich najwyższego dobra i innych ludzi. Dlatego uroczyście odwołuję wszystkie moje negatywne myśli, niezadowolenie, niespełnione oczekiwania i niezaspokojone ambicje. Korzystając z prawa łaski i odwołując się do Bożego Miłosierdzia niechaj wszystkie zło życzenia, przekleństwa i uroki jakie ktokolwiek i kiedykolwiek rzucił na moje dzieci stracą swoją moc sprawczą TERAZ. Błogosławię moje dzieci pełnią matczynej miłości i akceptacji. Niech ich Dobry Bóg prowadzi i ma w swojej opiece.

Modlitwa o Zdrowie

Boska Miłość mnie uzdrawia... A ka składam podziękowanie za uzdrowienie, które się teraz we mnie dokonuje. W Bogu żyję, poruszam się i jestem zdrowa... Bóg żyje we mnie i porusz całą mą istotą. Promienieje miłością, pokojem i życzliwością na wszystkich ludzi na świecie. Boska miłość uzdrawia mnie i napełnia moją duszę. Wierzę, odczuwam i wiem, że Boska Miłość uzdrawia mnie i wszystkich członków mojej rodziny, i wszystkich ludzi w moim otoczeniu. Czuję wdzięczność w mojej duszy i radość w sercu za otrzymaną łaskę. Amen

Modlitwa Wdzięczności

Boże, Źródło Życia jestem wdzięczna za wszystkie błogosławieństwa dla mnie, dla całej mojej rodziny i wszystkich ludzi na całym Świecie. Dziękuję za wszelkie dobro, którym mnie obdarzasz w każdej chwili mojego życia. Otwieram się i przyjmuję twoją miłość, opiekę i prowadzenie i światło Ducha Świętego, które otacza i chroni mnie i całą planetę ziemię we wszystkim co żyje. Z twoja pomocą teraz i zawsze tworzę Świat pełen miłości, pokoju, bezpieczeństwa, harmonii, równowagi, zdrowia i radości, obfitości i dobrobytu, dobroci,...... Wzajemnego zrozumienia, współodczuwania, miłosierdzia i przebaczenia. Przez to odnajduję spokój w moim sercu i umyśle. Boże jestem wdzięczna za to, że nieustannie przemieniasz uwolnioną we mnie i wokół mnie i na Świecie każdą negatywność w najwyższe dobro ogółu. Amen

Modlitwa - Boskie Relacje

Boski Oblubieńcu, zmień mnie w kogoś, kto łatwo uwalnia się od wszystkiego, co musi odejść, i z radością wita wszystko, co musi się pojawić.
Spraw, abym pod każdym względem ufała Twojemu Boskiemu Planowi i wiedziała, że dajesz mi wszystko w odpowiednim momencie.
Uwolnij mnie od przywiązania do wszystkich sytuacji, które nie służą mojemu najwyższemu dobru i nie są zgodne z Twoją Boską Wolą. Niechaj przyjdzie do mnie to, co ma do mnie przyjść.
Niechaj odejdzie to, co ma odejść. Wszystkie moje potrzeby zawsze są zaspokajane.
Jestem Twoja
Ty jesteś mój
Jesteśmy jednością.
Tosha Silver - "Modlitwy, które cię zmienią"