POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

www.transformacjazycia.com

Dzień dobry!

Cieszę się, że chcesz zapoznać się z moją polityką prywatności. Wiem, że chcesz cenisz swoją prywatność i chcesz chronić swoje dane osobowe. By Ci w tym pomóc przygotowałam dla Ciebie ten dokument, w którym prosto wyjaśniam, do czego służą mi Twoje dane osobowe (w dokumencie posługuję się terminem przetwarzanie danych osobowych, który właśnie oznacza, do czego wykorzystuję Twoje dane).

Zacznę od kilku uwag wprowadzających.

 1. Polityka prywatności, którą czytasz, określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.transformacjazycia.com (zwanej dalej Stroną)

 2. Właścicielem Strony i jednocześnie jego administratorem jest Katarzyna Szafranek, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Life Transformation Katarzyna Szafranek Numer podatkowy: UTR – 1604850575 62 Bennetts Avenue UB6 8AX Greenford London.

 3. We wszystkich sprawach dotyczących Twojej prywatności możesz napisać do mnie na adres e-mail: kontakt@transformacjazycia.com

 4. Pamiętaj, że zapisując się do newslettera, składając zamówienie na mojej stronie czy kontaktując się ze mną, przekazujesz mi swoje dane osobowe, a ja mam obowiązek zrobić wszystko, aby Twoje dane były bezpieczne, poufne i nie zostały udostępnione podmiotom trzecim, jeśli nie wyrazisz na to zgody.

Zaczynamy!


§ 1 Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

 1. Przysługują Ci następujące prawa:

 1. Prawo dostępu – czyli uzyskanie od administratora po pierwsze potwierdzenia, czy Twoje dane są przetwarzane, a następnie uzyskanie informacji, jak Twoje dane są wykorzystywane;

 2. Prawo do otrzymania kopii danych – czyli możesz żądać kopii danych podlegających przetworzeniu. Pierwsza kopia jest bezpłatna;

 3. Prawo do sprostowania – czyli żądanie sprostowania danych, jeśli są one nieprawidłowe;

 4. Prawo do usunięcia danych – czyli prawo do bycia zapomnianym, jeżeli administrator danych nie ma już podstawy do ich przetwarzania lub dane nie są niezbędne do celów przetwarzania, masz prawo żądać, by Twoje dane zostały usunięte;

 5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – możesz żądać, by przetwarzanie Twoich danych zostało ograniczone, w przypadku, gdy np. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych albo przetwarzanie jest niezgodne z prawem;

 6. Prawo do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczyłeś Administratorowi, a następnie samodzielnie lub żądać tego bezpośrednio od Administratora, przesłać je do innego, wybranego przez siebie administratora danych osobowych;

 7. Prawo do sprzeciwu – masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Twoich danych

 8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 1. Jeśli chcesz skorzystać z wyżej wymienionych praw, powinieneś się skontaktować z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chcesz skorzystać.


§ 2 Rodzaj przetwarzanych danych, cele oraz podstawa prawna

 1. Twoje dane osobowe są zbierane w przypadku:

 1. Subskrypcji newslettera – w celu realizacji umowy usługi newslettera, która jest świadczona drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu dostępnego na Stronie internetowej. Przy subskrypcji newslettera Administrator przetwarza następujące dane: imię, adres e-mail, datę przystąpienia do subskrypcji oraz informacje o wysyłce newsletterów. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 2. Złożenia zamówienia – w celu realizacji umowy sprzedaży produktów dostępnych na Stronie, uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej oraz w celach archiwalnych i statystycznych, w tym w celu identyfikacji klienta powracającego. Dane, które musisz podać to imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. W przypadku odmowy, nie będzie możliwe zawarcie umowy sprzedaży produktów. Twoje dane będą przechowywane także po zrealizowaniu umowy. Nie możesz się temu sprzeciwić, do czasu, gdy nie upłynie termin przedawnienia dochodzenia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO

 3. Kontakt mailowy – w celu nawiązania kontaktu. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym również za pomocą formularza, przekazujesz mi Twoje dane, takie jak: e-mail, w treści wiadomości możesz podać także inne dane. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO

 4. Założenia konta – w celu realizacji usługi prowadzenia Konta i jego użytkowania, musisz podać dane takie jak adres e-mail oraz hasło. Usługa prowadzenia Konta prowadzona jest na podstawie umowy zawieranej na zasadach opisanych w Regulaminie. W każdej chwili możesz zdecydować o usunięciu konta, ale pamiętaj, że nie oznacza to automatycznego usunięcia Twoich danych z bazy Administratora, gdyż dane te są nam potrzebne do ewentualnego dochodzenia roszczeń związanych z umową o świadczenia usług drogą elektroniczną. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

 5. Reklamacje – w celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzam dane osobowe składających reklamacje, w szczególności adres e-mail, imię treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśniania zdarzenia będącego jej przyczyną. W toku rozpatrywania reklamacji mogą być przetwarzane inne informacje, takie jak imię i nazwisko, pliki cookies, informacje o urządzeniach.


§ 3 Komu udostępnianie lub powierzane są dane oraz jak długo są przechowywane.

 1. Twoje dane przechowywane są dostawcom usług, z których korzystam przy prowadzeniu strony i sklepu internetowej. Powierzam przetwarzanie Twoich danych osobowych następującym podmiotom:

 1. IM Accountancy LTD Ilona Mistak 20 Connaught Gardens, SM4 6DB London– w celach rozliczenia faktur i księgowości

 2. LH– w celu przechowywania danych na serwerze,

 3. Mailerlite Mindaugo str. 1A-57, LT-03108 Vilnius, Lithuania – w celu korzystania systemu mailinogowego,

 4. Firma kurierska – w celu dostarczenia produktu fizycznego

 5. Podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej strony internetowej – podmiot ten może uzyskiwać dostęp do twoich danych w związku z pracami technicznymi dotyczącymi tych obszarów, w których przetwarzane są dane.

 1. Twoje dane osobowe przechowywane i przetwarzane są przeze mnie, tak długo aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może ponosić moja działalność Life Transformation Katarzyna Szafranek i jakie mogą być podnoszone wobec Ciebie. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenie okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.


§ 4 Mechanizm cookies, adres IP

 1. Strona www.transformacjazycia.com wykorzystuje niewielkie pliki, zwane cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny.

 2. Cookies służą mi m.in. do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, poprawienia szybkości i bezpieczeństwa korzystania ze strony, a także do korzystania z narzędzi analitycznych czy marketingowych.

 3. Life Transformation Katarzyna Szafranek wykorzystuje dwa typy plików:

 1. Cookies sesyjne: są to informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te pliki cookies są niezbędne, aby niektóre funkcjonalności Strony działały poprawnie.

 2. Cookies trwałe: dzięki nim korzystanie ze Strony jest łatwiejsze (np. zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści). Mogą być wykorzystywane do różnych celów, w tym do zapamiętywania Twoich preferencji i wyborów podczas korzystania ze strony internetowej. Te pliki cookies pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres.

 1. Life Transformation Katarzyna Szafranek wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób korzystasz ze strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

 2. Life Transformation Katarzyna Szafranek wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

 1. Popularyzacji strony za pomocą serwisów społecznościowych takich jak Facebook czy Instagram (administrator cookies zewnętrznego Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii)

 2. Zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego Google Poland sp. z o.o z siedzibą w Warszawie).

 1. Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze możesz wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

 2. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla Twojego komputera. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania.

 3. Logi serwera – korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze serwisu i nie są wykorzystywane przeze mnie w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.


§ 5 Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 1. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 1. Listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 2. Przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

 3. Telefonicznie: (22) 5310300


§ 6 Zmiany polityki prywatności

 1. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji, zarówno subskrybentom newslettera, jak i osób korzystających z usług proponowanych na stronie www.transformacjazycia.com, dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności subskrybenci zostaną poinformowani e-mailowana na wskazany przez nich adres.

 2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 01.02.2022

 3. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: kontakt@transformacjazycia.com.


§ 7 Akty prawne przywoływane w klauzuli

 1. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1).

Wybierz swoją walutę