Czym jest metoda Theta Healing®

To technika medytacyjna oraz filozofia duchowa, której celem jest doskonalenie i rozwój umysłu, ciała oraz ducha. Wykorzystuje ona fenomen fal mózgowych o częstotliwości theta. Stan Theta to stan bardzo głębokiego relaksu, wyciszenia i poczucia połączenia z Boskością. W stanie tym następuje synchronizacja pracy półkul mózgowych, można w nim tworzyć wszystko i błyskawicznie zmieniać rzeczywistość! Stan Theta pobudza też wyobraźnię, rozwija naszą intuicję oraz zdolności pozazmysłowe takie jak jasnowidzenie, jasnosłyszenie, jasnoczucie czy jasnowiedzenie.

Technika ThetaHealing® nie jest przypisana do żadnej religii – akceptuje ona je wszystkie, by móc zbliżyć się do Stwórcy. Jest to przede wszystkim metoda, która pozwala oczyścić świadomość i podświadomość z ograniczających przekonań, naszą ścieżkę z blokad i żyć z pozytywnymi myślami! Jednocześnie poprzez medytacją i modlitwę technika ta pozwala nie tylko na pozytywny styl życia, ale także głębokie rozwój pięknych wartości we wszystkim co robimy: światła, miłości, dobra, szacunku. Każda osoba, która przechodzi proces transformacji, ma również niesamowity wpływ na zmianę świata na lepszy!

Vianna Stibal

i historia metody ThetaHealing®

Technika ThetaHealing® to światowej sławy metoda uzdrawiania, która została stworzona przez Vianna Stibal w 1995 roku podczas jej osobistej podróży do zdrowia i po wyleczeniu jej nogi z 9-calowego guza. 

Po tym, jak ponad 20 lat temu była świadkiem własnego uzdrowienia, odkryła, że emocje i przekonania wpływają na nas na poziomie naszego rdzenia, genetyki, historii i duszy.

Opracowała proces, aby dowiedzieć się, jak wierzymy, w co wierzymy i dlaczego, a także jak tworzymy problemy i choroby w naszym życiu. Dzięki temu można uzyskać prawidłową odpowiedź na pytanie, jak to zmienić oraz zrozumieć prawdziwy plan Stwórcy dla nas. 

 Vianna uczy, że jesteśmy iskierkami Boga i pokazuje, że każdy z nas tworzy własną rzeczywistość i jakiemu to służy celowi. Vianna uczy także, jak identyfikować te cele, rozumieć siebie i tworzyć rzeczywistość, jakiej pragniesz. Swoje seminaria prowadzi na całym świecie, aby uczyć ludzi wszystkich ras, wierzeń i religii. Wyszkoliła nauczycieli i praktyków, którzy pracują w ponad 150 krajach, z około 500 000 praktyków na całym świecie, ale jej praca na tym się nie skończy

Fale mózgowe

i stan Theta

Wszystko, co mówisz jest regulowane przez częstotliwości fal mózgowych. Jest pięć rożnych częstotliwości fal mózgowych: beta, alpha, theta, delta oraz gamma. Te fale mózgowe stale przepływają, ponieważ mózg stale tworzy fale we wszystkich częstotliwościach. Jedna częstotliwość przeważa w jednej, konkretnej sytuacji. Wspominany wcześniej stan Theta to fale mózgowe o częstotliwości 4-7 Hz, które my odbieramy jako stan bardzo głębokiego odprężenia.

Poniższa tabela ilustruje zakresy poszczególnych fal oraz to, jakim aktywnościom są one przypisane:

Delta

0-4 Hz

Głęboki sen

Theta

4-7 Hz

Stan bardzo głębokiego odprężenia

Alpha

7-14 Hz

Odprężenie, stan medytacyjny

Beta

14-28 Hz

Aktywność i uwaga – myślenie, rozmowa

Gamma

28-5000Hz

Wyższa aktywność umysłowa

Stan theta

poza głębokim odprężeniem, to także:

W stanie medytacyjnym theta otuleni Miłością Bezwarunkową doświadczamy łaski uzdrowienia naszej Duszy i naszego życia.

Dlaczego

ThetaHealing®?

Technika ThetaHealing® jest zawsze nauczana w połączeniu z medycyną konwencjonalną. Uczy, jak korzystać z własnej naturalnej intuicji, polegając na bezwarunkowej miłości Stwórcy do wykonania właściwej „pracy”. Wierzymy, że zmieniając cykl fal mózgowych tak, aby obejmował stan „Theta”, możesz rzeczywiście obserwować, jak Stwórca zapewnia natychmiastowe dobre samopoczucie fizyczne i emocjonalne, a także uzdrowienie na głębszych poziomach. Terapeuta Theta Healing pozwoli Ci w pełni poznać tą metodę.

Osoba otrzymująca uzdrowienie w theta doświadcza głębokich pozytywnych zmian, ponieważ Theta Healing uwalnia głęboko zakorzenione lęki, negatywne przekonania i uczucia, ukryte w podświadomości, a w ich miejsce wprowadzane są pozytywne, wspomagające.

Theta Healing jest prostą drogą do zdobycia tego, czego najbardziej pragnie Twoje serce: miłości w związku oraz w rodzinie, satysfakcjonującej pracy, spełnienia, radości i harmonii, zdrowia na ciele i duchu, a wszystko w myśl zasady: „Ulecz duszę, a reszta uleczy się sama”.

Dodatkowo wchodząc na ścieżkę rozwoju z Theta Healing, każdy staje się praktykiem tej metody, a po odbyciu odpowiednich kursów może stać się terapeutą i pomagać innym, co jest ukoronowaniem wysiłków nakierowanych na transformację.

Metoda Theta Healing

kompleksowe wsparcie rozwoju człowieka

Terapia Theta Healing skupia się na każdym aspekcie życia człowieka. Wspiera jego rozwój osobisty, duchowy, mentalny i emocjonalny oraz uczy, jak akceptować, szanować i dbać o swoje ciało. Holistyczne podejście wspomnianej wyżej techniki pomaga odkryć i uwolnić potencjał każdego z nas, co sprzyja osiąganiu sukcesów w życiu zawodowym, prywatnym oraz polepszeniu relacji z bliskimi. Gdy ktoś pyta mnie: „Theta Healing? Co to jest?” Mam ochotę odpowiedzieć, że to wiatr wiejący w żagle, szansa na rozwinięcie przykurczonych lub podciętych skrzydeł i uzdrowienie płynące z mocy Wszechświata.

Medytacja Theta Healing niesie za sobą wiele korzyści: pomaga zdiagnozować przeżyte traumy i podświadome lęki, zwrócić naszą uwagę na powtarzające się w naszym życiu wzorce zachowań i uciążliwe schematy myślowe oraz rozpoznać głęboko skrywane emocje, które kłębią się gdzieś w naszej podświadomości. Zmieniając pole energetyczne naszych negatywnych doświadczeń, przeżyć czy przykrych wydarzeń, możemy usunąć je ze swojego życia lub przetransformować w coś dobrego, co da nam siłę i motywację do dalszego działania. Najpierw jednak, należy zajrzeć w głąb siebie i tego właśnie uczę na kursach i warsztatach Theta Healing. Na czym polega sukces tej metody? Na tym, że każdy z nas może nadać swojemu życiu właściwy tor, tu i teraz, w oparciu o indywidualne potrzeby i oczekiwania. Wykreuj rzeczywistość, na jaką zasługujesz. Chętnie Ci w tym pomogę!

Technika ThetaHealing® nie jest przeznaczona do diagnozowania, przepisywania, leczenia ani wyleczenia jakiejkolwiek choroby fizycznej lub psychicznej. Korzystanie z Techniki ThetaHealing® z Vianna Stibal lub Certyfikowanym Praktykiem ThetaHealing®, udział w seminarium lub webinarium służy konkretnie do rozwiązywania podstawowych problemów duchowych, które mogą powodować stres. Technika ThetaHealing® nie powinna być interpretowana jako recepta, obietnica korzyści, oświadczenie o wyleczeniu lub gwarancja rezultatów do osiągnięcia. Informacje, instrukcje lub porady udzielone przez ThetaHealer® nie mają na celu zastąpienia kompetentnej profesjonalnej diagnozy i opieki medycznej lub psychologicznej. Nie należy przerywać ani modyfikować obecnie przyjmowanych leków zgodnie z poradą lekarza bez uzyskania zgody lekarza. Jako klient / uczestnik musisz wziąć pełną odpowiedzialność za własne zdrowie fizyczne i samopoczucie emocjonalne.

Wybierz swoją walutę